ซื้อประกันคอนโด MSIG รับบัตร Starbucks e-Coupon

 • แผน สำหรับ 1 ปี
  • แผน Easy 1 First Limit Loss  200,000 รับ Starbuck e-coupon 100 บาท/กรมธรรม์
  • แผน Easy 2 First Limit Loss 300,000 รับ Starbuck e-coupon100 บาท/กรมธรรม์
  • แผน Easy 3 First Limit Loss  500,000 รับ Starbuck e-coupon 200 บาท/กรมธรรม์
  • แผน Easy 4 First Limit Loss 1,000,000 รับ Starbuck e-coupon 300 บาท/กรมธรรม์
 • แผน สำหรับ 3 ปี
  • แผน Easy 1 First Limit Loss  200,000 รับ Starbuck e-coupon  200 บาท/กรมธรรม์
  • แผน Easy 2 First Limit Loss 300,000 รับ Starbuck e-coupon  200 บาท/กรมธรรม์
  • แผน Easy 3 First Limit Loss 500,000 รับ Starbuck e-coupon  400 บาท/กรมธรรม์
  • แผน Easy 4 First Limit Loss 1,000,000 รับ Starbuck e-coupon  600 บาท/กรมธรรม์

1 ก.ค. – 31 ต.ค. 63

คลิ๊ก.. https://bit.ly/3djucjh